Regio in Bedrijf

Las-Pers is ook te vinden op de portal Regio in Bedrijf, dé online regio marketing specialist, die met een regionaal promotieprogramma de zakelijke regio in kaart brengt om zo de onderlinge samenwerking tussen ondernemers, overheden en onderwijsinstellingen te verbeteren. Binnen het platform kunnen ondernemers zichzelf profileren.
Bekijk hier het profiel van Las-Pers op Regio in Bedrijf

Nieuwe website

De huidige website is medio december 2014 gemoderniseerd, wij hopen dat u nog sneller de voor u benodigde informatie kunt vinden. Mist u informatie dan hopen wij op een reactie, eventueel via de contact pagina.

taart databoss

CE Markering

CE Markering ook bij ons de standaard!

CE markering

Om de kwaliteit van de geleverde diensten en producten aan te tonen, is LasPers Roosterfabriek voor zowel de processen als ook voor de producten ISO gecertificeerd. LasPers heeft sinds 1 juli 2014 het CE-certificaat voor NEN-EN 1090-1 in bezit. Het certificaat geeft aan dat de geleverde producten voldoen aan de daarvoor wettelijk geldende kwaliteitseisen waardoor LasPers Roosterfabriek bevoegd is een CE-conformiteitsverklaring af te geven op de vervaardigde producten.

NEN-EN 1090-1
De NEN-EN 1090-1 staat voor: De eisen voor conformiteitsbeoordeling van dragende delen.

CE-MARKERING STAALCONSTRUCTIES
Vanaf 1 juli 2014 is certificering volgens de NEN-EN 1090-1 op dragende staalconstructies verplicht. Met ingang van 1 juli 2014 krijgt dit een wettelijke basis waardoor de verantwoordelijkheden, maar ook eventuele aansprakelijkheden, duidelijker worden vastgesteld. Afwijkingen worden aangemerkt als een economisch delict. Nuobearedustra . De CE-markering geldt voor staalconstructies bij gebouwen, bruggen, torens, masten en silo’s met inbegrip van gordingen, bordesvloeren, beplating, gekromde liggers, raatliggers en voorgefabriceerde liggers geleverd door voorraadcentra en staalservicecentra.
De overheid trekt zich steeds verder terug, waardoor de verantwoordelijkheid bij de bouwers komt te liggen.

Het certificaat onder nummer 0620-CPR-81787/01, verleend door KIWA Nederland BV, alsmede de bijbehorende prestatieverklaring
kunt u hieronder downloaden.

Prestatie-verklaring

Las-Pers 0620-CPR-81787-01 EN 1090-1