Bike my day 2022

Bike My Day 2022

Evenals in 2016, 2017 en 2019 heeft Las-Pers op 18 juni jl. wederom met een team deelgenomen aan de 4e editie van Bike My Day. Evenals in 2019 werd er gefietst voor Stichting Matchis.

Stichting Matchis zorgt ervoor dat patiënten met leukemie en andere ernstige bloedaandoeningen,  die een stamceltransplantatie moeten ondergaan, zo snel mogelijk de best passende donor krijgen.

De totale opbrengst voor het goede doel overschrijdt de € 53.000,00. Team Las-Pers heeft daaraan dankzij haar sponsoren en donateurs ruim aan kunnen bijdragen. Het team is hen hiervoor zeer erkentelijk.

Las-Pers bedankt naast de donateurs haar teamleden voor hun bijdrage aan het goede doel.

Onder leiding van Rene Vogels heeft het team, verder bestaande uit Adri Bongers, Frie Klerks, John van den Akker, Olaf van Pomeren en Ferdi Kocken bij temperaturen oplopend tot 32 Graden maar liefst 22 ronden van 11 km weggetrapt. Waarvoor hulde!