Nieuwe algemene voorwaarden

De algemene leverings- en betalingsvoorwaarden voor metaalwarenbedrijven zijn per 01-03-2020 vernieuwd. Deze heten nu algemene voorwaarden voor de vervaardiging en levering van metaalproducten; AVVVLM.
Las-Pers hanteert vanaf heden deze voorwaarden. De voorwaarden kunt u vinden op de website onder downloads.
Deze voorwaarden zullen ook worden weergegeven op de orderbevestigingen en facturen.

Die allgemeinen Liefer- und Zahlungsbedingungen für Metallwarenunternehmen wurden am 01.03.2020 erneuert. Diese werden heute als allgemeine Bedingungen für die Herstellung und Lieferung von Metallprodukten bezeichnet; AVVVLM.
Las-Pers verwendet diese Bedingungen von nun an. Die Bedingungen finden Sie auf der Website unter Downloads.
Diese Bedingungen werden auch in den Auftragsbestätigungen und Rechnungen berücksichtigt.

The general delivery and payment conditions for metal goods companies have been renewed on 01-03-2020. These are now called general conditions for the manufacture and supply of metal products; AVVVLM.
Las-Pers uses these conditions from now on. The conditions can be found on the website under downloads.
These conditions will also be reflected on the order confirmations and invoices.