Type PP-H: Vlamdovend

Informatie

Speciaal voor transformatoren ten behoeve van onze stroomvoorziening is het zogenaamde vlamdovend rooster ontwikkeld. Bij dit soort installaties wordt brandgevaarlijke en milieuverontreinigende transformatorolie als koelmiddel gebruikt, die door invloeden van buitenaf, zoals bijv. blikseminslag, al dan niet brandend zou kunnen weglekken , waardoor de bodem vervuild. Om dit te voorkomen dienen de installaties in of op een betonnen vloeistofdichte bak geplaatst te worden.

Om bij voorkomende brand de vlammen te verstikken werden vroeger de betonnen bakken afgedekt met roosters, met daar bovenop een 25 centimeter dikke laag grove split. Dit bracht echter veel werk en dus kosten met zich mee, wanneer bijvoorbeeld bij inspecties het split moest worden verwijderd. Bovendien moest hiervoor de transformator onnodig lang worden uitgeschakeld.
Daarom is ter afdekking, het zogenaamde, gepatenteerde, vlamdovende rooster ontwikkeld.
Het vlamdovende rooster is gebaseerd op het type PP. In dit rooster is gaas aangebracht, gevuld met schuimglasgranulaat, dat er voor zorgdraagt dat bij brand de vlammen verstikken. Ter afdichting wordt het rooster aan één zijde voorzien van een ondergelast platstaal 30×2.

Voordelen van het nieuwe systeem:

• Inspecties worden sneller en beter mogelijk
• Kortere offline-tijden
• Snellere montage en demontage
• Optimale doorstroom van olie, blus- en regenwater
• Snellere afzuiging van vloeistoffen uit de opvangbak
• Bij brand in de opvangbak worden de vlammen verstikt
• Goed begaanbaar bij bijvoorbeeld onderhoud

Materiaaldikte(in mm.)

Staal verzinkt: 2

Maatvoeringen (in mm.)

Rastermaat R: 125
Lengte: tot ca. 2500
Breedte B: 150,200,300
Hoogte H: 75
Omzetting Tu: Minstens 10
Afstand C: afhankelijk van roosterbreedte

PP